Ve čtvrtek 18. června bude v rámci mezinárodní vědecké konference (In)tolerance v evropských dějinách pro širokou veřejnost vystaven v přízemí Lichtenštejnského paláce od 9:00 do 17:00 originál Rudolfova Majestátu z r. 1609. Jednodenní výstava této vzácné archiválie se koná naprosto výjimečně.

Důvodem výstavy je fakt, že si právě v letošním roce připomínáme čtyřistaleté výročí tzv. Rudolfova Majestátu, který potvrzoval do té doby nebývalou svobodu různých křesťanských konfesí v Českém království, výrazně přesahující ustanovení Augšpurského náboženského míru. Více informací o konferenci či Rudolfově majestátu naleznete zde.

Kryptografická konference v Třebíči

Ve dnech 23. až 26. června se bude v Třebíči konat 9. středoevropská kryptografická konference (CECC09). Série konferencí CECC je organizována každoročně od roku 2000 v jedné ze středoevropských zemí, v letošním roce pořádá akci Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

Cílem konferencí je poskytnout platformu pro spolupráci odborníků a vědců zabývajících se nejrůznějšími aspekty kryptografie, teoretickými i aplikovanými, od matematického pozadí po užití při zabezpečení informačních systémů, apod. Zájemci o účast najdou veškeré podrobnosti o konferenci na stránkách konference.

České Budějovice budou mít zahraničního hosta

V jižních Čechách proběhne 18. června přednáška v anglickém jazyce. Od 13 hodin se bude konat v zasedací místnosti v budově menzy Jihočeské univerzity přednáška The Social Construction of Environmental Problems, kterou přednese profesor J. Sanford Rikoon z Missourské univerzity v USA. Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity všechny zájemce zve.

Olomouc láká na přírodovědný jarmark

Přírodovědecká fakulta Univerity Palackého v Olomouci (PřF UP) pořádá také v tomto roce tradiční Přírodovědný jarmark 2009. Bude se konat ve středu 24. června od 8:00 do 17:00 v nové budově PřF UP na tř. 17. Listopadu. Nebude chybět měření metanolu ve slivovici, určení UV filtru brýlí a mnoho dalších zajímavých ukázek. Více informací naleznete zde.