Za přispění k rozvoji mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží nad rámec svých běžných pracovních povinností převzali letos Cenu Přístav čtyři laureáti. Jsou jimi okříšský starosta Josef Kula, křivoklátský starosta Milan Naď, pacovský starosta Lukáš Vlček a vedoucí odboru školství na ostravském magistrátu Marta Szücsová. ČRDM zároveň udělila i jednu mimořádnou cenu Přístav, a sice náměstkyni pražského primátora Marii Kousalíkové.

Kandidáty na Cenu Přístav mohou navrhnout alespoň tři občanská sdružení dětí a mládeže nebo DDM a SVČ (Domy dětí a mládeže, Střediska volného času). Ocenění má podobu ručně malované „trosečnické“ láhve, v níž je uloženo emotivní poselství.

Smyslem Ceny Přístav, kterou ČRDM uděluje již od roku 2002, je upozornit na dobré zkušenosti z komunální politiky. Symbolické ocenění konkrétním představitelům této sféry může být chápáno také jako jejich povzbuzení do další práce, respektive následováníhodný příklad pro ostatní. Více na www.crdm.cz/pristav.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 93 členských organizací, představujících téměř 200 000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Více na www.crdm.cz.