Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. je rektorem MU v Brně od roku 2004, předtím působil jako děkan Fakulty sociálních studií na stejné univerzitě.

ČKR je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky. Sdružuje představitele veřejných, soukromých a státních vysokých škol České republiky, univerzitních i neuniverzitních, a zajišťuje jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, dále pak vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.

Pečuje o prosazování zájmů vysokých škol České republiky ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními orgány. Udržuje styky se zahraničními konferencemi rektorů a s mezinárodními organizacemi vysokých škol, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).