Vysoké učení technické v Brně zase zve na přednášku astronoma Jiřího Grygara a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá veřejnosti otevřené sochařské sympozium pro mladé umělce.

Divadlo jazyků na Pedagogické fakultě UK v Praze

Co je to Divadlo jazyků? Jedná se o celostátní setkání věnované vyučování cizích jazyků prostřednictvím divadla a dramatické výchovy. Součástí bude osmidenní divadelní přehlídka (12. až 19. června) a dvoudenní konference (od 13. do 14. června). Přehlídka Divadlo jazyků proběhne v Divadle Na prádle, v současné době je předběžně přihlášeno 23 škol a souborů z celé republiky, stále však zbývá několik volných míst.

Přehlídka bude v divadle probíhat pro veřejnost denně v odpoledních hodinách, ve čtvrtek 18. června také v hodinách dopoledních. Konferenci pro učitele cizích jazyků pořádají Základní škola Marjánka, Cambridge University Press a Pedagogická fakulta UK.

Více informací o Divadle jazyků najdete zde.

Koncert Ars Brunensis Chorus na FSS v Brně

Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity v Brně pořádá 16. června 2009 v Atriu fakulty koncert smíšeného pěveckého sboru Ars Brunensis Chorus. Těleso se zaměřuje především na interpretaci barokních děl, ale vzdálený mu není ani jazz, folklór a jiné žánry. Začátek koncertu je v 19:30. Studenti a zaměstnanci fakulty mají vstup volný, vstupenky je možné rezervovat emailem na adrese rezervace@arsbrunensis.cz či zakoupit na pokladně v den koncertu od 19:00. Účast veřejnosti je vítána.

Více o koncertu se dozvíte zde.

Přednáška Jiřího Grygara na VUT v Brně

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně pořádá 10. června od 16 hodin přednášku známého astronoma Jiřího Grygara. Jiří Grygar seznámí návštěvníky s  nejnovějšími objevy v astronomii a doplní je informacemi o práci a výsledcích činnosti Učené společnosti České republiky. Přednáška se koná v aule rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Vstup je volný a zájemci z řad veřejnosti jsou organizátory zváni, nicméně počet míst je omezen.

Více informací o přednášce najdete zde.

Mezinárodní sochařské sympozium

Mezinárodní sochařské sympozium pro mladé umělce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se uskuteční se v areálu firmy VLW v malenovickém podhradí ve dnech 13. až 27. června 2009. Šest studentů ze čtyř zemí bude po dva týdny tvořit sochy na téma "Klaun". Sympozium bude pojato jako soutěžní. Vítězná práce, kterou vybere porota složená z renomovaných odborníků, získá finanční ocenění.

Seminář bude volně přístupný veřejnosti. Zahájení a ukončení semináře bude doprovázet kulturní program, v rámci zahajovacího ceremoniálu vystoupí např. Michal Prokop nebo folklórně rocková kapela AG Flek.

Více informací naleznete zde.