Je to vůbec poprvé, co byl připraven takto rozsáhlý program. Všechny akce jsou uzpůsobeny věku jednotlivých cílových skupin. Většinou je nutné se předem objednat. Příkladem aktivit může být program „Veselý Kopec školám“, který připravil soubor lidových staveb Vysočina. Tématem bude tradiční lidová strava. Účastníci programu se mimo jiné dozvědí, co lidé na vesnici v období 19. a na počátku 20. století jedli ve všední dny, vyzkoušet si budou moci například stloukání másla.

Na stránkách Ministerstva kultury České republiky si můžete stáhnout dokument s názvem „Památky otevřené školám“ a podtitulkem „Soupis aktivit pro děti na zpřístupněných objektech ve správě NPÚ na závěr školního roku 2008/ 2009“. Zde naleznete přehled jednotlivých aktivit s uvedením lokalit a vhodných cílových skupin dle věku.

Národní památkový ústav (NPÚ) je organizací státní památkové péče s celostátní působností, řízenou ministerstvem. Státní památková péče zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.