Zápis na základní školu letos proběhl ve dnech 15. ledna až 15. února 2009. Celkem se k němu dostavilo 115 652 dětí, mezi nimiž převažovali chlapci v poměru 54 ku 46 %. 3 390 dětí, které se k zápisu dostavily, mělo nějaké zdravotní postižení. Více než 17 % z celkového počtu účastníků zápisu (19 852  dětí), přišlo k zápisu znovu po odkladu školní docházky.

Při pohledu na podíl šestiletých dětí v základním vzdělávání v těch zemích EU, kde povinná školní docházka začíná stejně jako v České republice po dosažení šestého roku věku, zaostává Česká republika kupříkladu za Itálií, Kyprem, Řeckem, Francií a Španělsku, kde podíl šestiletých dětí zapsaných na základní školu přesahuje 98 %.

V České republice se podíl šestiletých nachází těsně pod 50% hranicí. Například v Maďarsku, Rumunsku Lotyšsku ovšem bylo z šestiletých dětí na základních školách méně než 30 %.

Oproti loňsku se u nás k zápisu dostavilo o 2 299 dětí více, zapsáno pak letos bylo dokonce o 2357 dětí více. Narůstající počet prvňáčků je způsoben především tím, že do škol nastupují potomci tzv. generace husákových dětí, narozených v silné populační vlně v 70. letech minulého století.