Založení Univerzity Lipsko, která je v Německu druhou nejstarší, je pevně spjato s historií Univerzity Karlovy. Na počátku května roku 1409 odešla z Prahy část profesorů a studentů pražské univerzity na protest proti změnám poměrů v univerzitní samosprávě, vyvolaným kutnohorským dekretem krále Václava IV.

Přes výrazně dramatický charakter tehdejší roztržky, na jejímž základě vznikla univerzita v Lipsku, založená dne 2. prosince 1409 pod patronací míšeňských markrabat Bedřicha a Viléma, hlásila se lipská univerzita vždy ke svému mateřskému, pražskému Karlovu vysokému učení.

U příležitosti šestistého výročí založení lipské univerzity se vydali čeští a němečtí studenti a vyučující na běžeckou trasu spojující Prahu a Lipsko. Trasa je rozdělena do pěti úseků o délce 30 až 73 kilometrů. Doběh do cíle si skupina běžců naplánovala na 7. června.

Součástí běhu je i předání vlajky, která putuje z rukou rektora Univerzity Karlovy do rukou rektora německé univerzity. Jednou z kuriozit běhu je převlečení běžců na části trasy do historických kostýmů.