Nezájem ze strany školáků Astronomickou olympiádu rozhodně netrápí. Ze 6. až 9. ročníků základní školy a nižších ročníků víceletých gymnázií se do soutěže přihlásilo 5890 žáků. Na středních školách, kde se Astronomická olympiáda konala v kategorii pro 1. a 2. ročníky, soutěžilo 627 studentů.

Finále pro středoškoláky se již v pátek 22. května v Ostravě zúčastnilo devět studentů. O týden později se v Praze konalo i finále pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Zde se do závěrečného kola zapojilo celkem 52 řešitelů.

Nejúspěšnější řešitelé Astronomické olympiády byli ohodnoceni astronomickými dalekohledy či triedry. Všichni finalisté navíc obdrželi knihy od Nakladatelství Akademie věd ČR a řadu dalších odměn. Nejlepší ze soutěžících převzali diplomy z rukou docentky Jany Coufalové, děkanky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, která se podílí na podpoře organizace soutěže.

Astronomická olympiáda je v průběhu školního roku rozdělena do tří kol. První kolo probíhá na školách a žáci a studenti v něm řeší úlohy z oblasti astronomie. Ze školního kola pak postupují ti, kteří byli alespoň částečně úspěšní. Ve druhém kole, které je korespondenční, už řešitelé musí uskutečnit také praktická pozorování pod oblohou. Pro finalisty jsou pak připraveny nejnáročnější úlohy.

Výsledky Astronomické olympiády:

 

Kategorie G,H - 6. a 7. ročník Z

1. místo:  Eva Miklušová, Gymnázium, Komenského 29, Přerov
2. místo:  Jana Řežábková, Gymnázium, Komenského 89, Písek
3. místo:  Vojtěch Daniš, Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc

Kategorie E,F - 8. a 9. ročník ZŠ

1. místo:  Filip Murár, Gymnázium, Masarykovo nám. 9, Třebíč       
2. místo:  Lukáš Timko, Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. Františka Křižíka 860, Tábor
3.– 4. místo:  Anh Vu Le Quy, Gymnázium, Nerudova 7, Cheb a Ondřej Theiner, ZŠ Máj I, Chlajna 21, České Budějovice   

Kategorie C,D (proběhla v Ostravě 22.5.) – 1. a 2. ročník SŠ

1. místo:  Stanislav Fořt, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor
2. místo:  Jana Smutná, Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5
3. místo:  Jakub Vošmera, Gymnázium Matyáše Lecha, Brno

Kategorie A-B pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol nebyla v 6. ročníku vyhlášena.