Naprostá většina oslovených pražských studentů středních a vysokých škol uvedla, že Opencard zná a využívá ji jako časový kupon v MHD, nebo se chystá si ji pro tyto účely v nejbližší době pořídit.

Studenti také uváděli, že Opencard využívají jako průkazku do 38 automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze a že by uvítali rozšíření možnosti využití Opencard jako čtenářského průkazu i do dalších pražských knihoven.

Multifunkčnost karty

Oslovení studenti spatřovali největší výhodu Opencard v její multifunkčnosti, tedy použitelnosti jedné karty pro více služeb, a v možnosti rozšiřování o další nové služby. Ocenili by hlavně možnost použití Opencard pro úhradu vstupného do kulturních zařízení v Praze, například do divadel, ZOO či Botanické zahrady.

Studentům také vyhovuje jednoduchost používání karty – už žádné dlouhé fronty na časové kupony. Uvítali by ale rozhodně zvýšení počtu validátorů umístěných po městě, tedy přístrojů, v nichž si lze nahrát kupony zakoupené přes e-shop.

Chytrá čipová karta

Opencard je chytrá čipová karta, která se hodí jak Pražanům, tak i návštěvníkům Prahy. Jejím vydavatelem je Magistrát hl. m. Prahy a cílem projektu je nejen otevření nových možností komunikace mezi městem a jeho obyvateli, ale především příjemnější a jednodušší přístup ke službám města.

V současné době je možné Opencard používat jako průkazku v Pražské integrované dopravě, čtenářský průkaz v síti 38 automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze, přístupový klíč k portálu hlavního města Prahy a v neposlední řadě i jako prostředek platby za parkování v některých částech Prahy.

Počet uživatelů Opencard se velmi rychle zvyšuje. Od srpna 2008 do dubna 2009 se zvýšil počet žádostí ze 74 000 na 356 000. Více informací o Opencard naleznete na stránkách opencard.praha.eu/jnp/cz/home/index.html.