Do 30. června 2009 Česká republika předsedá Radě Evropské unie. Vzhledem k tomu, že oblast mládeže je jedním z oficiálních témat českého předsednictví, rozhodlo MŠMT o vyhlášení kampaně pod názvem „Evropa mladýma očima“, která probíhá po celou dobu českého předsednictví.

Cílem kampaně je přiblížit české předsednictví a vůbec fungování EU dětem a mladým lidem a vzbudit jejich zájem o dění v Evropě. Kampaň zastřešují konkrétní akce jednotlivých nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které přispívají k propagaci českého předsednictví, obsahově se vztahují k Evropě a Evropské unii či rozvíjejí spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci Evropské unie.

Soutěž o nejlepší článek

Začátkem května byla vyhlášena soutěž o nejlepší originální článek. Soutěžit mohou reportáže z akcí, které byly uskutečněny po celou dobu trvání kampaně. Musí být splněna podmínka, že byly zaslány do 30. června 2009 k uveřejnění na www.evropamladymaocima.cz.

Soutěže se mohou zúčastnit organizace zařazené do kampaně a účastníci jejich akcí, a to ve dvou kategoriích:

  • I. reportáž/zpráva o akci z pohledu organizátorů (organizace),
  • II. reportáž/ zpráva o akci z pohledu mladých účastníků do 26 let (jednotlivec).

Hodnotící komise tvoří zástupci vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů kampaně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká rada dětí a mládeže a Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže. Komise bude u článků posuzovat především zajímavý nápad, dále stylistické zpracování a obrazový doprovod (fotografie). Důležité bude, jak článek působí jako celek.

Slavnostní vyhlášení a ceny

Autoři vítězných článků dostanou ceny od České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM a České národní agentury Mládež, Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.

Oceněná organizace v kategorii I získá prostor pro publicitu ve specializovaném časopise Archa (samostatná příloha zářijového čísla).

Oceněný jednotlivec v kategorii II získá víkendový pobyt v Náchodě na Kuronských slavnostech na Náchodském zámku dne 5.- 6. září. Obě kategorie dostanou drobné dárky od ČNA Mládež k využití pro pořádání dalších aktivit pro děti a mládež.

Slavnostní předání diplomů pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uskuteční v Praze v září 2009.