Podstatou projektu je otestování určitého vzorku žáků v daných ročnících z vybraného předmětu a následné srovnání jejich výsledků v rámci třídy, školy a republiky. Z podrobně zpracovaných výsledků získávají školy zpětnou vazbu pro svou pedagogickou činnost.

Porovnáním výsledků s ostatními školami, se škola v dané oblasti profiluje jako výborná, v lepším průměru, průměrná či podprůměrná.

Z celého šetření školy získávají podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka. Každý žák obdrží podrobné vyhodnocení vlastního výkonu a zprávu může vzít domu a ukázat ji rodičům, kteří tak získají informace o jeho výsledcích i z třetí strany, nezávislé na škole.

Ve výsledcích pro školu pak nejde jen o celkové umístění. Test je rozdělen do několika částí, a každá z nich je samostatně vyhodnocena. Škola se tedy dozví nejen celkovou úspěšnost, ale také za každou testovou část. Získává tak detailní obrázek o struktuře znalostí svých žáků a zároveň může porovnat, jak tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol.

Anglický jazyk na základních školách

Vlastního letošního testování cizích jazyků se zúčastnilo přes 140 škol a 5,5 tisíce žáků. Testovány byly angličtina a němčina. Nejlépe dopadly děti v Plzni, Jablonci nad Nisou, Kolíně, Brně, Karviné a v některých částech Prahy.

Vezmeme-li v úvahu jednotlivé části, do kterých byl test rozdělen, nejlépe si angličtináři vedli v částech věnovaných zvládnutí konverzačních situací a v gramatice. Naopak nejhůře se jim dařilo zdolat komplexní cvičení.

Součástí testování byl také dotazník. Z jeho zpracování vyplývá, že nejčastější důvod, proč se děti chtějí cizí jazyk učit, je porozumění lidem ze zahraničí. Víc jak třetina jich však uvažuje i o budoucí práci v cizině. Jen 5 % dětí uvádí, že se jazyk učí hlavně kvůli rodičům. Naproti tomu pro 30 % žáků hlavní důvod tkví v tom, že jazyk mají ve škole. Pravděpodobně by se ho přestali učit, kdyby zmizel ze školního rozvrhu.

 Více se o projektu můžete dočíst na www.scio.cz/stonozka