„Poslední ze šesti letošních termínů Národních srovnávacích zkoušek bude mít výrazně vyšší návštěvnost oproti loňsku,“ uvádí Eliška Vanclová, koordinátorka celého projektu. Počet letošních účastníků je více než dvojnásobný. Příčinou je zejména fakt, že se k NSZ připojily další fakulty a že většina fakult uznává výsledky i z posledního termínu NSZ. Během dne tak proběhne 11 354 zkoušek, které absolvuje 8 407 účastníků. Nejčastěji absolvují test Obecné studijní předpoklady a dále test Základy společenských věd.

Výsledky NSZ mohou účastníci využít ještě přes léto

Většina fakult vysokých škol uzavřela lhůtu pro podávání přihlášek v únoru, případně v březnu. S výsledkem z NSZ však ještě mohou uspět i ti uchazeči, kteří na fakultách, na které si podali přihlášku, neuspějí. Některé fakulty totiž stále své přijímací řízení neuzavřely a některé vypisují jejich druhá kola.

Například Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí všem účastníkům NSZ, kteří dosáhnou výsledku potřebného pro přijetí stanoveného fakultou, aby přišli v den zápisu ke studiu, doložili výsledek NSZ certifikátem a přihlášku podali společně se zápisem. Druhá kola přijímacího řízení pak vypisují Fakulta informatiky a statistiky VŠE nebo třeba Obchodně podnikatelská fakulta SU v Opavě.

Podle výsledků NSZ budou přijímat uchazeče také soukromé vysoké školy, první vlaštovkou je CEVRO Institut v Praze a přibudou velmi pravděpodobně i další. Pro soukromé školy je prestižní záležitostí zařadit se mezi fakulty přijímající podle výsledků NSZ a některé z nich pravděpodobně nabídnou uchazečům, kteří doloží dobrý výsledek z NSZ, studijní stipendia.

Více informací o fakultách s otevřeným přijímacím řízením společnost Scio zveřejňuje a průběžně aktualizuje zde.