Média průběžně informují o zmatcích, které vyvolal nový systém přijímacího řízení s třemi přihláškami na střední školy. Jak řada ředitelů škol i dalších odborníků z této oblasti předpokládala, přibližně 30 % uchazečů nebylo po prvním kole přijímacího řízení přijato ani na jednu ze škol, na které si podali přihlášku.

Naopak zhruba podobné procento uchazečů bylo přijato na všechny tři školy, přičemž na dvou školách studovat nechtějí. Nicméně do té doby, než to škole oznámí, nemůže škola s potenciálně volnými místy nijak nakládat. Uchazečům a školám tak nezbývá, než čekat a důležitou roli v tomto období hrají informace. Kde je vzít?

Rodičům chybí potřebné informace

Většinou pouze elitní školy, většinou gymnázia, které jsou pro drtivou většinu přihlášených uchazečů školami prioritními, svá přijímací řízení již uzavřela. Ostatní školy sice vesměs přijaly tolik uchazečů, kolik k zaplnění kapacity potřebují, ale musejí počítat s tím, že různě velké procento z nich nastoupí jinam.

Postupně jim tak přijatí uchazeči odpadají a školy musejí stavy doplňovat o ty, kteří skončili pod čarou přijetí, nebo nové uchazeče „sbírají“ v dalších kolech přijímacího řízení. Pro školy i pro uchazeče je to určitá loterie.

Uchazeči buď spoléhají na to, že školy budou doplňovat stavy a že oni budou ti šťastní, kteří se dostanou mezi vyvolené. V takovém případě si podávají odvolání. Nebo nevěří, že by mohli být přijati, a v takovém případě se pokoušejí o úspěch v dalších kolech přijímacího řízení. K tomu, aby se však mohli správně rozhodnout, jim chybí potřebné informace.

Krajské úřady ani UIV příliš nepomohou

Školy samotné zveřejňují informace o stavu přijímacího řízení na svých webových stránkách. Z informací zveřejňovaných školami pak vycházejí krajské úřady, které na svých webových stránkách uveřejňují počty volných míst na školách, jejichž jsou zřizovateli, a termíny dalších kol přijímacího řízení.

Někde ještě mohou rodiče získat základní informace o letošním přijímacím řízení, které však nejsou aktualizovány vzhledem k jeho vývoji. K dispozici zde jsou většinou formuláře přihlášek ke studiu na SŠ a žádosti o vydání zápisového lístku, případně odkaz na stejně obecné informace z webu ministerstva školství.

To ale rodičům situaci nijak neusnadní, protože oni potřebují vědět více o tom, jaké šance jejich děti na školách mají. Nepomůže jim ani rozcestník na stránky jednotlivých krajů, který vytvořil Ústav pro informace ve vzdělávání (UIV). O stránkách krajských úřadů drtivá většina rodičů už dlouho ví ze škol a informace z ostatních krajů pro ně většinou nemají význam.

Řešením může být Maják v bouři

„Vůbec netuším, jakou má dcera šanci být přijata na odvolání a zda-li už máme hledat novou školu,“ napsala maminka jedné letošní uchazečky, která zaregistrovala svou dceru v informačním systému Maják v bouři. Rodiče se sice mohou na stránkách krajských úřadů dozvědět, která škola stále hledá uchazeče a kolik, ale o tom, jaké šance na přijetí zde mají, o tom stránky zřizovatelů středních škola ani ministerstva školství nic neříkají.

Informační systém Maják v bouři však podobné informace rodičům poskytuje a navíc v rámci něj mohou rodiče využít vzorových dokladů, které je v letošním přijímacím řízení třeba užívat a také například poradny v otázce jednotlivých kroků. Krajské úřady ani ministerstvo školství neposkytují podporu středním školám, i ty ale najdou v informačním systému Maják velmi užitečné informace.

„Maják pomohl, abychom se zorientovali v době, kdy jsme dostali výsledky zkoušek,“ uvádí svou zkušenost s informačním systémem Maják v bouři další maminka budoucího středoškoláka.
Připravili jsme srovnání toho, co nabízejí krajské stránky a toho, co rodiče naleznou v informačním systému Maják v bouři:

Co obsahují stránky krajských úřadů (UIV)
•    Seznam vyhlášených druhých kol s počtem přijímaných studentů.
•    Více či méně základních informací o přijímacím řízení letos, které nejsou aktualizovány vzhledem k jeho vývoji.
•    K dispozici jsou většinou formuláře přihlášek ke studiu na SŠ a žádosti o vydání zápisového lístku.

Co obsahuje informační systém Maják v bouři pro uchazeče a jejich rodiče
•    Informace zveřejňované krajskými úřady.
•    Aktuální informace o přijímacím řízení.
•    Odhady šancí jednotlivých uchazečů pro konkrétní obory, do kterých si podali přihlášky.
•    Podrobné rady jak postupovat ve všech situacích, do kterých se mohou uchazeči dostat.
•    Všechny formuláře, které mohou uchazeči a jejich rodiče potřebovat v letošním přijímacím řízení: vzor zápisového lístku, vzor vyplněného zápisového lístku, žádost o zpětné vydání zápisového lístku, žádost o vydání nového zápisového lístku a čestné prohlášení, vzor odvolání proti nepřijetí. Vzorové dokumenty jsou vytvořeny právními specialisty.
•    Podrobně vysvětlené informace k využívání zápisových lístků a odvolání.
•    Individuální poradenský servis prostřednictvím e-mailu a telefonu.
•    Nejčastější otázky uchazečů a jejich rodičů s odpověďmi.
•    Možnost vyzkoušet si test Obecné studijní předpoklady, který je často využíván v přijímacích zkouškách na SŠ.

Více najdete zde

Co obsahuje informační systém Maják v bouři pro střední školy
•    Odhady počtu uchazečů, které by měla škola přijmout, aby naplnila kapacitu (podle odhadu toho, kolik lidí nepodá zápisový lístek na dané obory školy, nebo ho vezme zpět).
•    Vzor rozhodnutí v tzv. autoremeduře (opravný prostředek rozhodnutí ve správním řízení), které školy využívají ke změně rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů. Vzor je připraven právním specialistou.
•    Návod pro ředitele středních škol, jak postupovat v průběhu přijímacího řízení podle toho, jak je na tom jejich škola.
•    Právní servis pro ředitele SŠ.
•    Zkušenosti dané problematiky od jiných ředitelů.

Více najdete zde

Skutečně jsou uchazeči a rodiče s novým systémem spokojení?

Internetový server Aktuálně.cz uvedl v článku Zmatky na školách: žáci se přelévají z jedné na druhou, že uchazeči a jejich rodiče jsou s novým systémem přijímacího řízení spokojeni. Toto tvrzení je v článku dokládáno výpovědí matky uchazeče, který byl přijat na všechny tři školy a mohl si tak vybírat.

Skutečnost se spokojeností uchazečů a rodičů je však diametrálně odlišná v případě těch, kteří nebyli přijati na žádnou školu, případně pouze na tu, na kterou primárně nechtějí. A těch je bohužel většina. „Jsem obrovsky zklamaná z letošních přijímaček, v rodině  se všichni trápíme a přemýšlíme, co a jak dále. Už jenom čekám na zázrak, ale bojím se, že ten nepřijde  a já definitivně budu muset prozřít a definitivně se smířit se systémem, který mi z největší pravděpodobnosti uzavřel šance jít na gymnázium,“ sdělila například Nicola, uchazečka o studium na střední škole.

Ředitel jedné ze středních škol, které z informačního systému Maják v bouři čerpají informace, k tomu dodává: „Přijati museli být fluktuanti s dobrými známkami, kteří jsou v ohromné výhodě nad těmi, kteří chtějí ze zájmu studovat zvolený obor ale nějaká ta setinka jim tam chybí.“

I většina dalších reakcí na letošní přijímací řízení se nese ve stejném duchu: „Letošní otřesné, nepřehledné bludiště přijímacího řízení bylo možné lépe zdolat díky Majáku,“ myslí si další rodič uchazeče. Jak je zřejmé, o celkové spokojenosti uchazečů a rodičů nemůže být řeč.

Více informací najdete na www.majakvbouri.cz.