Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová je dle tiskové zprávy MŠMT připravena o celé věci jednat s ministrem financí Eduardem Janotou a upozornit ho na obrovská rizika, která jsou s případnou realizací zatím pouze načrtnutého záměru MF spojena.

Podle MŠMT záměr MF radikálně snížit v příštím roce finanční podporu státu soukromým školám nesměřuje k dosažení reálné úspory výdajů veřejných rozpočtů a jeho realizace by fakticky pouze omezila stávající míru svobodné volby cesty ke vzdělání v České republice.

K návrhu Ministerstva financí se pochopitelně staví odmítavě i samotné soukromé školy. „Všichni doufáme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a našich 90 000 žáků a studentů nebude muset přecházet na ´státní školy´. To by se týkalo také ztráty zaměstnání cca 25 000 pracovníků soukromých škol, nehledě mezinárodní ostudy České republiky, která by prakticky pošlapala Lisabonskou smlouvu podruhé.

Rozvoj potenciálu mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem, dle Lisabonského strategického cíle 1. 5., je jedním z hlavních úkolů zemí EU,“ napsal v Tiskovém prohlášení, zveřejněném na webu Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (www.soukromeskoly.cz), předseda SSŠČMS PaedDr. Vladimír Zelinka.