Součástí prémie je diplom předsedy AV ČR a finanční odměna za úspěšné splnění zvláště významného vědeckého úkolu. Smyslem prémie je ocenit práci těchto mladých badatelů a zároveň prestižní i finanční odměnou za mimořádné vědecké výsledky motivovat k práci ve vědě a výzkumu i další mladé lidi.

V pražské vile Lanna, reprezentačním a konferenčním sídle české Akademie věd, převzalo ocenění 24 mladých vědců ze třech vědních oblastí. Prémie nese jméno Otto Wichterleho (1913–1998) vynikajícího českého chemika, vynálezce měkkých kontaktních čoček, vědce světového formátu a čestného předsedy Akademie věd ČR.

Seznam letošních držitelů Prémie Otto Wichterleho:

1. vědní oblast
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Tetyana Ostapchuková, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Michal Koucký, Ph.D., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Michal Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
RNDr. Zuzana Haniková, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

2. vědní oblast
RNDr. Martin Falk, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Petr Novák, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Ing. Jan Pergl, Ph.D., Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
RNDr. Pavel Flachs, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Petr Man, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Michael Volný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Mgr. Viktoria Poterya, Ph.D, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

3. vědní oblast
Mgr. Josef Fulka, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Martin Holý, Ph.D., Historický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
PhDr. Alena Křížková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
JUDr. Ján Matejka, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.