Již 12. GLOBE Games se v květnu konaly v západočeském historickém městě Stříbro. Na slavnostním zahájení přivítal přes 250 studentů a učitelů starosta města Miroslav Nenutil tradičním místním pozdravem „Zdař Bůh“. Studenti a učitelé se do Stříbra sjeli z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska.

V pátek propukla velká terénní hra GLOBE inspirovaná slavnou hornickou historií města Stříbra. Studenti si na šesti stanovištích vyzkoušeli různá měření GLOBE. Prozkoumali například kvalitu vody v řece Mže, na pedologickém úseku zjišťovali rozdíly mezi písčitou a jílovitou půdou, určovali vegetační pokryv oblasti a mnoho dalšího. Hra končila v jedné ze starých škol, kde na všechny úspěšné účastníky čekal duch štoly Duchmaus. „Poznávání přírody v nejbližším okolí a pochopení jejich zákonitostí je nesmírně důležité a tvoří základ programu GLOBE. Vždyť, kdo dokáže porozumět přírodě okolo sebe, pochopí dobře i globální problémy ochrany životního prostředí“, řekla koordinátorka programu GLOBE.

Sobota začala studentskou konferencí. Žáci zde představili výsledky své celoroční práce a mnohé byly velmi zajímavé a často vedou k dalším krokům v ochraně přírody. Například jeden tým GLOBE měřil kvalitu říčky ve svém městě a to na začátku města před prvním kanálem z města a pak na dvou stanovištích uprostřed a na konci města. Výsledkem bylo zjištění rapidního zhoršení kvality vody zapříčiněné především absencí čističky odpadních vod. Studenti teď připravují různé formy prezentace svých výsledků pro veřejnost, aby upozornili na nutnost zřízení čističky.

Sobotní odpoledne byla již zcela ve znamení festivalu GLOBE. Festival zahájil velkolepý průvod místních ostrostřelců a horníků ve slavnostních uniformách a účastníků GLOBE Games. Studenti valili včele průvodu symbol programu GLOBE – nafukovací maketu zeměkoule. Žáci si připravili jednotlivé stánky, kde atraktivně představili návštěvníkům různé způsoby svých měření zaměřených především na vodu, jelikož tématem festivalu bylo „Co nám teče za humny“. Vše doplnilo vyplnil zábavný kulturní program, kdy tradiční dechovku střídal, žákovský taneční soubor a pohádka pro nejmenší. Navečer už byl jen čas na slavnostní ukončení GLOBE Games a poděkování všem organizátorům Sdružení TEREZA, ZŠ Mánesova, DDM Kaštánek a Městu Stříbro.

V neděli si část účastníků prohlédli královskou štolu a hornický skanzen. Další navštívili klášter v Kladrubech či se seznámili s třídírnou plastů.

Program GLOBE je mezinárodní ekologický program, jehož koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení TEREZA. V programu GLOBE studenti zkoumají životní prostředí ve svém okolí – pozorují vývoj počasí, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti či kvalitu vody v tocích. V současnosti pracuje v programu 3 500 studentů ze 120 českých škol. Generálním partnerem programu GLOBE je společnost KPMG Česká republika, s.r.o. a hlavním partnerem GLOBE Games je společnost Alcoa Fujikura Czech s.r.o.