MBA (zkratka Master of Business Administration) studijní programy jsou zaměřeny na manažerskou přípravu a v posledních letech zaznamenávají stále větší oblibu. IPFM nabízí studijní programy sestavené tak, aby co nejvíce odpovídaly rostoucím požadavkům firem a umožňovaly uplatnění získaných dovedností v praxi, během následující pracovní kariéry studentů.

Hlavním cílem IPFM je podle slov ředitele IPFM Prof. Dr. Horst Günter poskytnout vysoce kvalitní manažerské vzdělávání aspirantům na řídící posty a spojit v něm nejnovější teoretické znalosti spolu s praktickými zkušenostmi. Institut také svým studentům zprostředkuje možnost spolupráce s jeho firemními partnery.

Prestižní mezinárodní akreditace

IPFM má vedle otevření vůbec prvního mezinárodního MBA programu v němčině v ČR ještě další pomyslné prvenství.  Jako vůbec první Business School v ČR získala prestižní akreditaci studia od mezinárodní akreditační agentury FIBAA, která akredituje prvotřídní MBA programy v Evropě splňující ty nejpřísnější požadavky na kvalitu studia. Může se tak „měřit“ s kvalitními zahraničními MBA programy.

„Získat zahraniční akreditaci FIBAA s vynikajícím hodnocením vyžadovalo vícero zlepšení a investic. Nakonec jsme získali hodnocení „excellent“ ve všech hlavních posuzovaných kritériích, čehož si opravdu ceníme. Můžeme tak konstatovat, že se náš program skutečně vyrovná právě těm renomovaným zahraničním MBA programům, které jsou často veřejností označovány za kvalitnější, než MBA programy nabízené v ČR“, říká Horst Günter.

Zahraniční lektoři prostě učí jinak

Celé studium probíhá v cizím jazyce, v angličtině nebo v němčině. Na IPFM vyučují vedle vybraných odborníků z řady evropských univerzit rovněž zkušení experti z praxe, rekrutovaní nejen z řad řídících pracovníků mezinárodních společností. Studium na IPFM umožňuje i zahraniční studium.

„Rozhodla jsem se pro studium MBA v zahraničí, protože mi je tak obsah výuky zprostředkován z jiného, mezinárodního úhlu pohledu. Rovněž výměna zkušeností a názorů s ostatními studenty pro mě představuje další obohacení, kterého by se mi doma nedostalo,“ říká Claudia Brand, studentka IPFM, která do České republiky pravidelně dojíždí na výukové bloky z Německa.

Studium je podle přání a možností studentů doplněno návštěvami partnerských firem či možností zorganizovat pro ně vybraný seminář na zahraniční univerzitě.

Podle zkušeností samotných účastníků učí zahraniční lektoři jiným způsobem, než jakým se učí na některých českých vysokých školách. „Způsob, jakým látku prezentují, jak zapojují studenty do výuky, nebo třeba schopnost jednoduchého vysvětlení na první pohled složitých principů, to jsou velké přednosti tohoto studijního programu,“ oceňuje výuku vedenou zahraničními profesory Ing. Luděk Mašek, účastník studijního programu MBA. Je jedním z těch, které ve studiu finančně i časově podporuje zaměstnavatel.

Praxe podmínkou

„Studium přináší určité oběti, ale ukončení MBA programu rozhodně může zvýšit šance na lepší budoucí uplatnění. Rozhodně doporučuji MBA programy lidem s alespoň několika lety praxe, protože mnohé souvislosti a postupy jsou poté srozumitelnější a více vystupují i vazby na realitu,“ říká další student, Ing. Petr Horák.

Několikaletá praxe je přitom jednou z podmínek, které IPFM pro přijetí ke studiu stanovil. Věkové složení studentů je i tak pestré. Vedle zkušených klíčových manažerů firem s mnohaletou zkušeností na IPFM studují i perspektivní talenti zastávající junior manažerské pozice. Průměrná pracovní zkušenost studentů je osm let.

Omezený počet studentů umožňuje individuální přístup

Finanční stránka studia není zanedbatelná. To je také jedním z důvodů proč firmy svým zaměstnancům na obecně finančně nákladnější studium často přispívají. Pro studenty, kteří podobnou podporu nemají, nabízí IPFM pomoc s financováním studia, buď úhradou školného formou individuálních splátek nebo poskytnutím úvěru jedním ze strategických partnerů IPFM.

„Počet studentů v programu je omezen na dvacet pět. Je to zejména proto, že se od studentů očekává aktivita, zapojení do diskuze a sdílení názorů a zkušeností. Studenti tak mají větší prostor a příležitost lépe pochopit aktuální dění související s probíranou látkou,“ komentuje podmínky studia Horst Günter.

V případě takto náročného studia zůstává otázkou, jak mohou studenti skloubit svůj pracovní a rodinný život se studiem. IPFM se proto snaží vytvořit studentům potřebné zázemí. Výuka probíhá  v centru Prahy, k dispozici jsou například vlastní wi-fi pokrytí, možnost kopírování, tisku nebo jednoduché občerstvení během výuky.

Výuka v pátky a o víkendech

Tematicky seřazené bloky výuky probíhají zpravidla jednou za 3 – 4 týdny ve dnech pátek, sobota a neděle. Standardní doba trvání výukového programu činí zhruba osmnáct měsíců, ale v případě potřeby ji lze prodloužit.

„Může se stát, že je pracovník vyslán na delší pracovní cestu či je pověřen vedením náročného projektu. Pokud by některý ze studentů nemohl z těchto důvodů navštívit jeden či dva kurzy v programu, či musel studium dokonce na určitou dobu přerušit, nabízí IPFM možnost bezplatného návratu ke studiu a jeho prodloužení bez nároku na další poplatky. Student si zbývající kurzy doplní v dalším ročníku programu.“ sděluje Mgr. Susanne Neumann, koordinátorka programů IPFM.

Studenti MBA programu přitom zjišťují zajímavý poznatek. Plné pracovní nasazení a vedle něj úspěšné zvládnutí studia podle nich dělá dobrý dojem na zaměstnavatele. Způsob tzv. part-time studia při zaměstnání podle studentů i jejich zaměstnavatelů dobře doplňuje pracovní zkušenosti: nové poznatky z programu si lze bezprostředně ověřit v praxi.

Možnost nezávazně absolvovat kurz

IPFM nabízí zájemcům možnost nezávazně navštívit kterýkoliv kurz v rámci současně běžícího programu a absolvovat jej celý, či jeho část. „Je to také pravděpodobně ten nejlepší postup, který při výběru vhodné školy můžete zvolit, abyste mohli učinit informované rozhodnutí,“ myslí si Horst Günter.

Zájemcům, kteří kurz absolvují celý, bude v případě, že se pro studium na IPFM rozhodnou, kurz uznán jako splněný. Možnost účastnit se výuky je možné dohodnout s IPFM telefonicky.

Další informace o MBA programu IPFM v České republice najdete na www.ipfm.cz.