V teoretické části soutěže měli účastníci ústředního kola za úkol vyřešit v daném časovém limitu otázky testu všeobecných biologických vědomostí a určit vybrané přírodniny, rozdělené do tří skupin na botanické, zoologické a speciální.

V praktické části pak soutěžící pracovali v terénu, kde plnili biologicko-ekologické úkoly, a laboratoři, ve které zpracovávali tři úlohy, nazvané „Jak loví a zabíjejí profesionálové“, „Bakteriální rezistence“ a „Identifikace osob“.

Výkon soutěžících pak hodnotila odborná porota, která zasedala v čele s Janem Fakračem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Vítězové

Vítěz Michael Mikát získal 169 bodů z možných 200, stříbrnou příčku obsadila se 158,5 body Tereza Nedvědová z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích a třetí místo získal Dan Leština z Gymnázia Nad Alejí v Praze 6 se 157 body.

Na VŠ bez přijímacích zkoušek

Úspěšnými řešiteli se stali soutěžící na místě 1. – 15., tedy všichni, kteří získali 60 % a více bodů. Těmto soutěžícím nabízí řada děkanů vysokých škol s přírodovědným zaměřením možnost přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek.

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž z přírodopisu a biologie, která je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Vyhlašovatelem BiO je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zodpovědným za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je z pověření ministerstva Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Více informací o Biologické olympiádě naleznete na stránkách www.biologickaolympiada.cz/.