Akademické hry se letos konají již poosmé. Účastní se jich jednotlivci i kolektivy z českých vysokých škol. Studenti se letos poperou o vavříny v celkem 31 disciplínách.

Z kolektivních sportů nalezneme v nabídce Českých akademických her kromě populárního fotbalu, basketbalu a volejbalu i méně rozšířené vodní pólo či frisbee. V individuálních sportech budou studenti soupeřit o medaile v atletice, gymnastice, plavání, ale třeba i inline bruslení, terénním triatlonu, kuželkami nebo šipkami.

Do soutěží se studenti přihlašují pouze prostřednictvím vysílající školy či katedry. V kolektivních sportech se ještě před samotnými hrami konají kvalifikace ve 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava sever, Morava jih).

Plzeň přebírá pořadatelskou štafetu od Brna, které hry hostilo v loňském roce. Téměř domácího prostředí dokázali naplno využít sportovci z Masarykovy univerzity, kteří v celkovém bodování všech disciplín neměli mezi vysokými školami konkurenci.

Hlavními organizátory pravidelné multisportovní studentské soutěže jsou katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU, katedra tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické ZČU a Ústav tělesné výchovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Pořadí VŠ na Českých akademických hrách 2008:

 

1. Masarykova Univerzita v Brně - 176 bodů
2. Univerzita Karlova v Praze - 150
3. Vysoké učení technické v Brně - 137
4. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - 133
5. Univerzita Palackého, Olomouc  - 72
6. Západočeská univerzita v Plzni  - 64
7. Ostravská univerzita v Ostravě - 60
8. Česká zemědělská univerzita v Praze - 50
9. Vysoká škola ekonomická v Praze - 57,5
10. České vysoké učení technické, Praha - 56,8.