Fyzikální týden se letos bude konat již pojedenácté. Každoročně se v rámci akce organizované jednou z fakult Českého vysokého učení v Praze seznamují nadaní studenti se zájmem o studium přírodovědných oborů na vysoké škole s formou vědecké komunikace, s tématy tuzemského vrcholného výzkumu a mají rovněž možnost pozorovat demonstrace fyzikálních jevů, které slouží k hlubšímu pochopení teoreticky vykládané látky.

Organizátoři Fyzikálního týdne počítají s účastí kolem dvou set středoškoláků.

Tématické okruhy Fyzikálního týdne
  • Matematické modelování, matematická fyzika
  • Softwarové inženýrství, informační technologie
  • Laserové technologie, optoelektronika a fyzikální elektronika
  • Jaderná fyzika, plasma, termojaderná fúze a štěpení
  • Inženýrství pevných látek, materiály a aplikovaná mechanika
  • Dosimetrie a aplikace ionizujícího záření (např. v medicíně)
  • Jaderná chemie

Zájemci o účast ve Fyzikálním týdnu se mohou přihlašovat prostřednictvím webového formuláře na stránkách http://fyztyd.fjfi.cvut.cz. První kolo přihlášek má uzávěrku 29. května. Nutnou podmínkou k účasti je pro studenty doporučující dopis učitele.

Na webových stránkách Fyzikálního týdne rovněž naleznete informace o konaných přednáškách, exkurzích a tématech tzv. miniprojektů.