Zejména pro uchazeče, kteří na škole své první volby neuspěli, jsou nyní důležité informace o počtu volných míst a dalším průběhu přijímacího řízení na vybraných školách. Drtivá většina škol v prvním kole svoji kapacitu zdaleka nenaplnila, podle odhadů společnosti Scio se počet stále volných míst na středních školách pohybuje v desítkách tisíc. Zbylá místa se školy budou snažit naplnit pomocí kladně vyřízených odvolání, případně vyhlášením druhých kol přijímacího řízení.

Informace o druhých kolech přijímacích řízení je povinen zveřejňovat zřizovatel škol – tedy jednotlivé krajské úřady. Kromě toho máte možnost využít databázi středních škol společnosti Scio, která shromažďuje a aktualizuje údaje o druhých kolech na jednom místě. Do této databáze zároveň přispívají svými informacemi i jednotlivé školy – zde. Většina škol navíc zveřejňuje kritéria přijímacího řízení na svých webových stránkách.

Aktuální informace a doporučené postupy naleznete v informačním systému Maják v bouři, který má za cíl usnadnit průchod letošním přijímacím řízení jak rodičům a jejich dětem, tak i školám.