Jednání se týkala dvou témat souvisejících s implementací Vize 2020 Evropského výzkumného prostoru (EVP), jmenovitě vztahů ve znalostním trojúhelníku (věda, vzdělávání a inovace) na úrovni politik a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu.

„Pro dnešní ministerskou diskuzi jsme vybrali dvě témata, která se týkají uvádění do praxe Vize 2020, a to posílení vztahů v tzv. znalostním trojúhelníku na národní úrovni, doplněnou o reflexi vyplývající z konzultací se zástupci organizací s přímým vztahem k prvkům znalostního trojúhelníku na evropské úrovni. V odpoledním bloku jsme diskutovali problematiku rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu na základě dokumentu připraveného portugalským ministrem Gagem a lucemburským ministrem Biltgenem," uvedl k zasedání bývalý ministr a předseda Rady pro konkurenceschopnost Ondřej Liška.

Na pražské neformální Radě vystoupili mimo jiné prof. Jean-Marc Rapp, prezident Evropské asociace univerzit, místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj a ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová či evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik.

Jelikož do debaty přispěli zástupci tří významných evropských institucí - EUROHORCS, Evropská asociace univerzit a Business Europe, tedy řečníci, zastupující organizace, které v Evropě reprezentují financování programů výzkumu, pozici Evropských univerzit a pozici podnikatelskou, byly na jednání zastoupeny všechny strany znalostního trojúhelníku v praxi.