ČVUT informovalo veřejnost o chystaném vzniku nové fakulty, která naváže na více než čtyřicetiletou tradici Katedry počítačů z Fakulty elektrotechniky, již koncem března loňského roku. Funkce vedoucího přípravného týmu se ujal profesor Pavel Tvrdík. Podporu vzniku nové fakulty posléze vyjádřili nejen významní představitelé univerzity, ale i významné ICT firmy.

Původní pracovní název Fakulta informatiky byl nakonec změněn na Fakulta informačních technologií. Právoplatnému založení fakulty, které je naplánováno na 1. července 2009, již brání pouze formální registrace ze strany ministerstva školství.

Výuka na fakultě bude probíhat ve všech stupních studijních programů, tedy bakalářském, magisterském i doktorském. Více informací o nově vzniklé fakultě naleznete na webových stránkách www.fit.cvut.cz.

Činnost fakulty bude zaměřena i na spolupráci vyučujících či studentů s ICT firmami nebo státní správou, například jednotlivými rezortními ministerstvy. Informatici se uplatňují například jako členové expertních týmů nebo konzultanti při přípravě průmyslových projektů v oblastech návrhu počítačových systému bezpečnosti nebo testování spolehlivosti.