Obsahem projektu byla spolupráce škol a výsledným produktem pak „Vlak pro Evropu", který se skládá z funkčních modelů lokomotiv a vagónů a charakterizuje integraci a spolupráci vzdělávacích institucí v Evropě.

Projekt byl realizován v letech 2007 - 2009, partnerské školy se setkaly na čtyřech pracovních schůzkách, které sloužily jak k výměně zkušeností, tak i k vzájemnému poznávání účastníků, kterých bylo více než 1000. Žáci v rámci projektu zpracovali výkresovou dokumentaci různými typy kreslicích softwarů, navrhli technologické postupy a nakonec vyrobili jednotlivé součásti vagónu CNC technikou. Lokomotivy jsou společným návrhem žáků, každá škola vyrobila některou ze součástí lokomotivy. Vagóny jsou vyrobeny podle vlastních návrhů žáků škol a nesou charakteristické prvky země, ve které byly vyrobeny.

Jako součást projektu byl také vytvořen technický slovník s odborným zaměřením na technologie CNC a došlo i k vzájemnému porovnání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí. Pro vzájemnou komunikaci mezi školami byla během projektu vytvořena internetová komunikační platforma „My Community".

Z České republiky se do projektu zapojila jediná škola - Integrovaná střední škola - COP Brno. Více informací o projektu naleznete na stránkách http://www.cnc-network.eu/.