Na konci března letošního roku založil Martin Víta, realizátor Kurzů Fido, na Facebooku u nás ojedinělou studijní a diskusní skupinu  k testům studijních předpokladů (TSP). Zde se mu úspěšně daří shromažďovat studenty, kteří si podali přihlášku na Masarykovu univerzitu v Brně.

Už po týdnu se přihlásila první stovka členů a počty se neustále zvyšují. Tomuto faktu napomáhá, že skupina je otevřená. Každý se tak může přidat a pozvat ostatní. Skupina zahrnuje devět diskusních fór, kde si studenti, většinou letošní maturanti, vyměňují své zkušenosti a znalosti týkající se nejen TSP.

Nově je na Facebooku založena také skupina, která osloví studenty, kteří se chystají na Národní srovnávací zkoušky (NSZ) a hlavně na testy obecných studijních předpokladů (OSP). Lze očekávat, že za pár dní bude i zde trojciferné číslo sdružující mladé lidi se stejným cílem – úspěšně složit testy OSP a díky tomu se dostat na svoji vysněnou vysokou školu. „Dvě stě studentů do konce května vidím jako minimum. V horizontu následujícího roku bychom se rádi dostali k číslům v řádu tisíců, potenciál zde rozhodně je,“ odhaduje Martin Víta.

Do skupiny se můžete zaregistrovat zde.