Pátý termín NSZ se uskuteční v pátek 1. května 2009 na státní svátek. Zájemci mohou absolvovat test Obecné studijní předpoklady, Základy společenských věd a Přírodní vědy nebo test cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština).

Obecné studijní předpoklady jsou nejžádanější zkouškou NSZ ze strany fakult vysokých škol, a proto jsou ve všech termínech NSZ. Přírodní vědy se skládají ze tří oblastí: biologie, fyzika, chemie, přičemž fakulty obvykle vyžadují, aby uchazeč absolvoval jen jeden nebo dva z těchto subtestů. Testy cizích jazyků jsou připraveny na úrovni B2 dle mezinárodního referenčního rámce a obsahují i poslech.

Různé fakulty, různé zkoušky

Každá fakulta si stanovuje sama podmínky, za nichž bude podle výsledků NSZ uchazeče přijímat. K tomu patří i to, jakým zkouškám se uchazeči mají podrobit. Drtivá většina fakult požaduje zkoušku Obecné studijní předpoklady (OSP), ale jsou zde i fakulty, které požadují po uchazečích výsledek z jiné zkoušky v rámci NSZ, případně kombinaci více zkoušek.

Fakulty, které přijímají podle zkoušky Základy společenských věd v kombinaci s OSP NSZ
MU v Brně, Fakulta sociálních studií
UK v Praze, Právnická fakulta
UP v Olomouci, Právnická fakulta
UP v Olomouci, Filosofická fakulta (vybrané obory)

Fakulty, které přijímají podle zkoušky Přírodní vědy NSZ
OU v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií
UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (vybrané obory)
ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí (fakulta k výsledku v NSZ přihlíží)
Pozn.: Uvedené fakulty často vyžadují test z Přírodních věd v kombinaci s testem OSP.

Fakulty, které přijímají podle zkoušky z cizího jazyka NSZ
OU v Ostravě, Pedagogická fakulta (vybrané obory)
UP v Olomouci, Filozofická fakulta (vybrané obory)
UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (vybrané obory)
ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická (vybrané obory)
MZLU v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (fakulta k výsledku v NSZ přihlíží)
MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta (fakulta k výsledku v NSZ přihlíží)
ŠkodaAuto Vysoká škola celoškolské pracoviště, Mladá Boleslav (fakulta k výsledku v NSZ přihlíží)
Pozn.: Uvedené fakulty často vyžadují test z cizího jazyka v kombinaci s testem OSP.

Zkoušky ojediněle v pátek

„Společnost Scio se pátečním termínem snažila vyjít vstříc mimo jiné také uchazečům, kteří se mohli jen těžko zúčastnit předcházejících sobotních termínů, například z náboženských důvodů,“ vysvětluje Eliška Vanclová, hlavní koordinátor Národních srovnávacích zkoušek. Pro mnohé uchazeče bude tento termín poslední šancí ještě zlepšit svůj výsledek a zajistit si přijetí na vybranou vysokou školu.