Hlavními aktéry projektu se stávají osoby pracující s dětmi a mladými lidmi v rámci svého volného času v organizacích celé České republiky. Možnost zapojení se týká tedy především středisek volného času, školních družin, klubů a nestátních neziskových organizací. „Projektem chceme posílit celoživotní vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží zkvalitněním systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání,“ uvádí se na internetových stránkách NIDM.

Cílem je popularizovat práci s dětmi

Jednotlivé části projektu budou řídit odborní garanti, kteří mohou pomoci identifikovat a specifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem Klíčů pro život je popularizovat a celkově zvýšit povědomí veřejnosti o práci s dětmi a mladými lidmi.

Projekt má několik nosných aktivit

Oblastí, kterými se bude projekt Klíče pro život zabývat, je několik. Jednak se jedná o vytvoření standardu pro organizace neformálního vzdělávání a vytvoření dalších pravidel a podmínek, která s jejich fungování souvisejí. V to se počítá systémová a legislativní podpora těchto organizací a plánu jejich rozvoje. Částí projektu budou také výzkumy, tvorba vzdělávacích programů a nástrojů pro evaluaci a hodnocení. Kromě výzkumů bude projekt zaměřen také na uznávání neformálního vzdělávání a podpořen bude informační systém pro mládež.

Autoři projektu mají také ambice k projektu vytvořit celostátně využívaný web, centrum informací, živé diskuze a inspirace pro volnočasové a neformální vzdělávání. Webové stránky www.kliceprozivot.cz postupně budou nabízet svým čtenářům a spolupracovníkům kromě přístupu k informacím také nové možnosti zapojení do projektu.