Konferenci zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, vedle něj na zahajovacím panelu vystoupili také O. Quintin z Evropské komise, P. de Buck z Business Europe, J. Mühlfeit z Microsoft Europe a M. LeFranc z francouzského ministerstva pro vzdělávání.

"Vybrali jsme několik klíčových témat, která považujeme za zásadní,“ řekl ve svém zahajovacím projevu ministr Liška. „Jedná se v prvé řadě o uznávání výsledků vzdělávání a rozvoj kvalifikačních rámců, dále o motivační aspekty vzájemné spolupráce a bariéry, které ji omezují, za třetí o rozvoj dovedností z hlediska dlouhodobého vývoje kvalifikačních potřeb a v neposlední řadě o význam praktické spolupráce škol a  zaměstnavatelů pro získávání klíčových kompetencí a dovedností."

Na programu konference byla mimo jiné diskuse na téma motivace vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů ke vzájemné spolupráci, uznávání výsledků vzdělávání a kvalifikačních rámců z perspektivy zaměstnavatelů. Zvláštní důraz byl kladen na rozvoj klíčových kompetencí a univerzálně přenositelných dovedností ve všech úrovních vzdělávání. Součástí konference byly také workshopy. Příprava akce proběhla za finanční podpory Evropské komise (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu).