Co obnáší europoslanecký statut si může zkusit každý, kdo se zapojí do soutěže Staň se na den poslancem Evropského parlamentu.

Projekt simulace jednání v Evropském parlamentu připravila regionální Eurocentra pro vyšší ročníky středních škol.

Vytvořte tým a vyplňte kviz

V první řadě je potřeba vytvořit tříčlenný studentský tým a do 20. dubna vypracovat znalostní kviz. Kviz je první fází projektu opravňující jeho nejlepší řešitele zúčastnit se simulace jednání v Evropském parlamentu.

Obsahuje dvacet otázek vždy s jednou správnou odpovědí. Obsah kvizu, který se pravidelně obměňuje, je zaměřen především na historii, fungování, personální zastoupení v Evropského parlamentu či na blížící se volby.

Pro úspěšné absolvování kvizu mohou jeho řešitelé použít informační manuál o Evropském parlamentu a základní přehled zdrojů informací, které jsou umístěny na adrese www.euroskop.cz/eurovolby, příp. na stránkách regionálních Eurocenter.

Součástí kvizu je také otevřená otázka. Je tedy zde i prostor pro osobní vyjádření stanoviska k tématům přímo souvisejícím s prací v Evropském parlamentu (například platy poslanců EP).

Simulace jednání  v Evropském parlamentu

Deset nejlepších týmů z každého kraje postoupí do druhé fáze projektu – simulace jednání pracovního výboru Evropského parlamentu, která se bude konat v termínu od 1. do 29. května v každém krajském městě České republiky.

Průběh celého jednání bude řídit zástupce regionálního Eurocentra a Evropského parlamentu mládeže. Studenti z každého týmu si mezi sebou rozdělí role – student poslanec, student asistent a student lobbista (jde o role reálné).

Obsahem jednání bude jedno z aktuálních témat – Lisabonská smlouva, vstup Turecka do EU a Energetická bezpečnost EU.

  • Snahou poslance je co nejlépe prezentovat své stanovisko na daný návrh, které determinuje politická frakce, za kterou parlamentu zasedá.
  • Asistent je pravá ruka poslance – připravuje podklady k jednání, v průběhu jednání poskytuje odbornou asistenci.
  • Lobbista bude mít na konci jednání prostor pro zvrácení výsledků.

Vyhraje, kdo to nejlépe zahraje

Celé jednání bude sledovat odborná porota, která každému týmu udělí body a nakonec vybere vítěze. Důraz bude kladen na týmovou práci – jeden bez druhého se totiž v týmu neobejde, každý je „specialista“ na určitou část, každý je nepostradatelný.

Ti, kdo se úkolu zhostí nejlépe získají věcné ceny a možnost pobesedovat s ústavními činiteli České republiky. Více informací o soutěži najdete zde http://www.euroskop.cz/8654/sekce/projekt---stan-se-na-den-poslancem-ep/.