Zájemci o zpříjemnění a zpestření výuky žákům se mohou obrátit na paní Stanislavu Zedníčkovou ze sekretariátu ředitele odboru pro záležitosti EU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kontakt a ukázku z publikace naleznete na stránkách MŠMT zde.

Zmiňovaná publikace je určena žákům ZŠ. Ale co známe všichni alespoň klíčová fakta o Evropské Unii? Pojďme si udělat malé shrnutí těch úplně nejzákladnějších údajů:

  • Evropská unie (EU) je svazek demokratických evropských zemí, které se zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu.
  • Historické kořeny EU sahají až do druhé světové války – myšlenka Unie se zrodila, protože byli Evropané odhodláni zabránit opakování podobného zabíjení a ničení v budoucnosti.
  • V prvních letech se spolupráce týkala pouze šesti zemí, dnes EU zahrnuje zemí 27. Dokážete je vyjmenovat? Nápověda (a další informace) například na stránkách www.euroskop.cz.

Zastoupení Evropské komise v ČR vzniklo transformací Delegace Evropské komise, k níž došlo vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004. Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu EK, který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu.

Tyto úřady zastupují a reprezentují Komisi ve všech 27 členských státech EU. Zastoupení plní tři základní úkoly: spolupráce s médii, politická spolupráce a zpravodajství a informování veřejnosti.