Skupina TSPvPohode.cz vznikla jako logické rozšíření aktivit portálu TSPvPohode.cz, který sdružuje diskusní fórum věnované převážně úlohám, bezplatný internetový seminář numerického myšlení TSP MU a systematizované statistiky týkající se dříve použitých verzí TSP MU.

Během několika prvních dní existence skupiny TSPvPohode.cz se do ní přihlásila více než stovka uživatelů a jejich počet každodenně roste. Nejde jen o pouhou síť uchazečů o studium, nýbrž o prostor ke vzájemné komunikaci o daném tématu, v tomto případě tématu, které je velmi úzce vymezené.

Cílem je dát uchazeče dohromady

„Naším cílem je sdružit co nejvíce uchazečů, kteří se připravují na TSP, aby se navzájem poznali a začali spolu komunikovat a třeba se reálně sešli a připravovali se společně,“ prozrazuje autor a správce skupiny TSPvPohode.cz Martin Víta, který stojí také za projektem Kurzy-Fido.cz a dodává: „Studenti mnohdy zjistí, že kolega připravující se na stejný test bydlí o dvě ulice dál a tak by byla škoda je nedat dohromady“.

Skupiny na Facebooku se vyznačují mnohem nižší mírou anonymity než ostatní internetové projekty zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Promyšlené uživatelské rozhraní umožňuje daleko větší interaktivitu při komunikaci mezi členy skupiny, ať už v podobě takzvané Zdi, diskusních fór a chatů.

Studenti mohou vytvořit fóra věnující se např. řešením konkrétních úloh, fóra o studiu na jednotlivých fakultách či o zkušenostech s přípravou v jednotlivých vzdělávacích agenturách. Studenti zde mohou najít své budoucí kolegy, kteří se chystají na stejnou fakultu, stejný obor nebo např. bydlí ve stejném městě.