Workshop je určen především pro studenty Provozně ekonomické fakulty hledající zaměstnání a pro firmy, které se studentům chtějí prezentovat s nabídkou svých pracovních příležitostí. Mezi nimi se objevují nejen trainee programy, ale také pracovní místa na částečné úvazky i hlavní pracovní poměry.

Na této akci se setkají studenti PEF ČZU se zástupci významných českých i nadnárodních firem.
Firmy, kterých bude letos 19, představují letošním i budoucím absolventům PEF širokou nabídkou pracovních míst a dalšími možnostmi pracovní spolupráce. Zároveň sdělují studentům cenné zkušenosti z praxe a v neposlední řadě si zde vybírají nové spolupracovníky.

V den konáni veletrhu je možné se zaregistrovat u stánku Informačního a poradenského centra a obdržet zdarma brožuru „Průvodce Veletrhem pracovních příležitostí PEF na ČZU v Praze“, ve které budou všechny užitečné informace k veletrhu a o prezentujících se firmách. Fakulta očekává na základě zkušeností z minulých let velký zájem studentů.