Časopis Jaro Evropy, který vytvářejí studenti pro studenty, je určen mladým novinářům od 10 do 20 let z celé Evropy. Jedná se o ambiciózní experiment spojující studenty různého věku a z různých prostředí, přičemž je cílem ukázat Evropu jejich očima.

Časopis, který se skládá ze sekcí Moje škola, Moje země a Rozhovory, by se měl stát platformou, kde bude možno debatovat o přítomnosti a budoucnosti Evropy se zaměřením na kreativitu a inovace. Jeho redakci vybrali pedagogičtí poradci projektu, kritériem výběru přitom byla dobrá znalost angličtiny a silný zájem o žurnalistiku.

Cílem projektu Jaro Evropy je povzbudit školy, aby si jeden či více dní v kalendáři vyhradily na organizaci akcí, soustřeďujících se na debatu věnovanou evropským tématům, kde je důležitý prvek interakce a aktivní odezvy.

Pro mladé lidi tento projekt znamená příležitost k vyjádření vlastního názoru a prostředek k tomu, aby jejich hlas byl v Evropě slyšet.

Rok 2009 je Evropským rokem kreativity a inovace (EYCI). Jaro Evropy se ve svém sedmém ročníku k tomuto tématu hlásí a má odstartovat zájem a zvýšit povědomost o kreativitě a inovaci ve školách ve všech členských státech EU a za jejími hranicemi s důrazem na místní a národní úroveň.

Více informací o projektu Jaro Evropy naleznete zde, na stránkách lze zvolit čtení v celé řadě jazyků včetně češtiny.

Na časopis se můžete podívat ZDE