Politici zvažovali, zda se opatření dotkne jen studentů vyloučených ze studia do roku 1956, nebo po celou dobu komunistického režimu. Nakonec budou odškodněni pouze studenti, kterým minulý režim znemožnil studovat v letech 1948 až 1956, tedy v období největší represe. Odškodnění může dosahovat až částky sto tisíc korun.
 
Ministr Ondřej Liška se za ministerstvo školství zavázal k přípravě zákona již v říjnu loňského roku. O odškodnění pro persekuované vysokoškoláky se zasazoval především Pražský akademický klub 48. Tato organizace sdružuje právě studenty, které komunistický režim utlačoval.
 
"Myslím si, že bez ohledu na probíhající hospodářskou krizi má slušný stát vůči svým občanům určité morální závazky, které by měl za všech okolností splnit. Jen je smutné, že jsme se k odškodnění vysokoškolských studentek a studentů, co za minulého režimu nemohli z politických důvodů dostudovat, dostali teprve nyní, dvacet let po listopadu 1989. Řada z nich se odškodnění nedočkala," uvedl ministr Ondřej Liška.
 
Technické podrobnosti pro ty, kteří chtějí nárok na odškodné uplatnit, hodlá ministerstvo školství zveřejnit v nejbližší době.