Veletrh, kterého se každoročně účastní široká veřejnost, vyučující a především studentské společnosti a fiktivní firmy z České republiky i zahraničí, pořádá studentská společnost Antre, s. r. o., fiktivní firma založená roku 1993 jako společnost s ručením omezeným. Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze byl předchozí dva roky největším veletrhem tohoto druhu v Evropě a druhým největším (po New Yorku) na světě.

Fiktivní firmy zakládají studenti středních škol na stejném principu, jako se zakládají firmy reálné. Studenti, kteří se účastní veletrhu fiktivních firem, pracují jako zaměstnanci ve zvolené společnosti a jsou řízeni ředitelem fiktivní firmy pod vedením svých profesorů. Mohou zde uplatnit své organizační schopnosti, jazykové dovednosti a ekonomické znalosti. 

Fiktivní firmy spolu na veletrhu pravidelně soutěží v kategoriích Nejlepší katalog, Nejlepší stánek a Nejlepší reklamní spot. Všechny tři kategorie se dále dělí na české a zahraniční. Firmy měly také možnost prezentovat se, obchodovat mezi sebou a účastnit se kulturního programu. Záštitu nad veletrhem převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.