Projekty by měly umožnit univerzitě držet krok s rychlým rozvojem síťových technologií a nabídnout studentům moderní vzdělávací prostředí. „Věřím, že společně se ZČU zrealizujeme řadu zajímavých projektů, které studentům přinesou ještě flexibilnější prostředí pro rozvoj kreativity, schopnosti kritického myšlení, dovednosti řešit problémy a především vzájemnou spolupráci," řekl Alexander Winkler, generální ředitel společnosti Cisco v České republice.

Právě ta má na rozvoji informačních technologií se ZČU spolupracovat. Rektor ZČU Josef Průša vyzdvihl fakt, že univerzita patří mezi nejlépe vybavené školy v republice z hlediska informační infrastruktury.

On-line školení i technologické laboratoře

Západočeská univerzita v Plzni a společnost Cisco se předběžně dohodly na spolupráci v několika oblastech. První z nich je vybudování znalostního centra, do jehož aktivit budou zapojeni odborníci univerzity i experti společnosti. Cílem centra bude vyvíjet iniciativy a projekty v oblasti broadbandu zaměřené na překlenování rozdílů mezi městskými a venkovskými oblastmi nebo vytváření moderních metropolitních sítí.

Dalším bodem dohody je integrace vzdělávacích kurzů Cisco Networking Academy do bakalářských i magisterských studijních programů univerzity. Připraven bude rovněž program zaměřený na zvyšování technologické kvalifikace univerzitních ICT specialistů. Bude zahrnovat klasická i on-line školení, přístup do technologických laboratoří Cisco v České republice nebo přípravu na certifikované programy pro síťové specialisty.

Spolupráce bude dále zaměřena na vybudování moderní infrastruktury univerzitního kampusu na bázi IP sítě nové generace, která v budoucnu umožní 19 000 studentů a 2 000 školitelů přístup k vysoce pokročilým datovým, hlasovým a video službám.