Celostátní konference, konaná pod záštitou kraje Vysočina, je určena všem zájemcům o efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Účastnit se jí mohou zástupci SŠ i ZŠ a věnována bude převážně přednáškám a workshopům, v nichž budou účastníci seznámeni s různými možnostmi využívání ICT ve výuce.

Konference není určena pouze informatikům, ale všem učitelům, kteří chtějí zpestřit, zefektivnit a zjednodušit výuku pomocí informačních a komunikačních technologií.

Hlavní okruhy konference odpovídají vzdělávacím oblastem RVP. Mezi témata tedy bude patřit ICT ve výuce českého jazyka a cizích jazyků, ICT ve výuce matematiky či multimediální a projekční technika, internet, e-learning, počítačová síť a programování.

Na konferenci vystoupí mimo jiné také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky, kteří představí novinky na trhu výukového softwaru, interaktivních tabulí a další multimediální techniky. Součástí konference bude společenský večer, který proběhne v areálu hotelu SKI.

Více informací naleznete na stránkách Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v sekci Konference a projekty (www.gynome.nmnm.cz/konference/).