Když má dítě problémy, které si přináší z rodiny, tak tím, že mu dám horší známku z chování, mu nepomůžu. Tady musí nastoupit jiná intervence. Změna přístupu k dítěti, individualizace výuky, asistent pedagoga...," řekl ministr školství Onřej Liška.

Svými slovy ministr vyjadřoval zájem vyvolat odbornou diskusi nad významem, způsobem a formou tohoto hodnocení, nad tím, jaké má jeho dnešní podoba limity a nevýhody, jak je účinná například ve vazbě na stále větší problémy s chováním dětí.

Škola vedle své vzdělávací role plní také  roli výchovnou a do hodnocení chování by se měla promítnout řada oblastí, které nemohou být postiženy v rámci hodnocení jednotlivých předmětů.

Zástupci škol se shodují v názoru, že známky z chování svůj smysl mají, a zdůrazňují jejich význam jako výchovného prostředku. Známka z chování hodnotí chování žáka za jedno pololetí v rozpětí od velmi dobré (jednička) po neuspokojivé (trojka).

Upozornit na špatné chování žáků mohou učitelé nejen udělením snížené známky z chování, ale také kázeňskými postihy, tedy napomenutím třídního učitele, důtkou třídního učitele a důtkou ředitele.