Osmého listopadu loňského roku se v brněnském divadle Husa na provázku rozjel roční cyklus dvanácti diskuzních večerů. Zahájil ho sám Václav Havel, který celou myšlenku zastřešuje.

Jednou do měsíce se lidé schází, aby diskutovali nad ožehavými tématy současnosti a společně s významnými osobnostmi společenského dění reflektovali dnešní dobu. Po skončení diskuze lze shlédnout tematicky propojené divadelní představení.

Poslední, únorové setkání bylo zaměřeno na český jazyk a česká média. Mezi pozvanými hosty byli Václav Moravec, Martin C. Putna a Vladimír Just.

17. března vypukne další, v pořadí již páté setkání diskutérů, tentokrát na téma Česká podnikavost.  Těšit se můžete na hosty Tomáše Sedláčka, Stanislava Bernarda, či Martina Reinera. Diskuzi moderuje Jiří Peňás.

Dalšími tématy cyklu bude Česká krajina ( o vztahu člověka ke krajině, k přírodnímu a kulturnímu bohatství), Český muž (o slabých a silných stránkách českých mužů), Česká kultura a umění (o obrazu české společnosti v kulturních a uměleckých projektech), České myšlenky (o české vzdělanosti, vědě, vynalézavosti a využití objevů), atd.

Vstup na diskuse je volný. Zájemci si mohou vyzvednout lístky na pokladně divadla Husa na provázku.

Projekt společnými silami realizují Masarykova Univerzita, občanské sdružení DIALOG centrum, o.s. a divadlo Husa na provázku.