Ekonomicko-správní fakulta ve spolupráci s právnickou fakultou nabízí například studijní obor právo a finance. Další mezifakultní obory představuje například správní geologie či informatika ve veřejné správě. Brněnští věří, že nové obory studenty zvýhodní ve chvíli, kdy se budou ucházet o zaměstnání.

„Nově nabízené obory zohledňují zájmy studentů i potřeby zaměstnavatelů a reagují na změny ve společnosti, v níž je stále více požadována flexibilita, schopnost využívat moderní technologie a propojovat znalosti z různých vědních disciplín,“ uvedl rektor univerzity Petr Fiala.

Studenty nejvíc láká Filozofická fakulta 

V loňském roce registrovala Masarykova univerzita kolem 65 tisíc přihlášek. Největší zájem byl o Filozofickou fakultu, kam se hlásilo přes 13 tisíc uchazečů. Letos připravilo devět fakult univerzity více než 800 studijních oborů, do kterých se mohou uchazeči hlásit do 28. února.

Na sedmi fakultách se uchazeči u příjímacích zkoušek setkají s univerzitním testem studijních předpokladů (TSP). Lékařská fakulta bude vybírat budoucí posluchače na základě oborových testů z biologie, chemie či fyziky. Zájemci o studijní obory na Fakultě sociálních studií projdou Národními srovnávacími zkouškami.

Přihlášky ke studiu na všech fakultách Masarykovy univerzity jsou přístupné na webových stránkách http://is.muni.cz/prihlaska.