Občanské sdružení AFS Mezikulturní programy ve spolupráci s Česko – lotyšským klubem vypisuje díky finanční podpoře Diversity Scholarship soutěž o stipendium ve výši 110 000 Kč na zahraniční studijní pobyt středoškolského studenta ve školním roce 2009/2010.

Vítěz výběrového řízení odjede v srpnu 2009 do Lotyšska, kde bude ubytován v hostitelské rodině, bude navštěvovat místní střední školu, získá nové zkušenosti, pozná lotyšskou kulturu, zapojí se do běžného života mladých lidí a v neposlední řadě se naučí jazyk. Komunikačním jazykem bude němčina.

Nic pro pecivály

Mezikulturní program je podle organizátorů vhodný pro středoškoláky, kteří jsou iniciativní a adaptabilní, otevření novým zkušenostem a navazování přátelství a v neposlední řadě jsou připraveni dlouhodobě přijmout jiný způsob života. „Očekáváme zájem od studentů, kteří si chtějí prohloubit existující znalost němčiny, mají zájem obohatit sebe i druhé a chtějí investovat do své budoucnosti, říká za AFS Monika Nikolova.

Zájemci získají o podrobnější informace na telefonu 222 317 138 nebo na e-mailu monika.nikolova@afs.org.