Bílá kniha terciárního školství má být základním dokumentem, na základě kterého by se mělo české vysoké školství rozvíjet. Kromě jiného předpokládá také finanční a zájmové propojení českých univerzit se soukromou ekonomickou sférou a o „znormalizování“ výstupů těchto fakult v zájmu chystaného propojení. Skutečný záměr vzniku této reformy ale značně znepokojuje zástupce některých vysokých škol.

Dle citace ze zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je české vysoké školství vhodný objekt lobbingu. Ministru Liškovi i premiéru Topolánkovi bylo tedy adresováno provolání, kde zástupci akademických senátů většiny filozofických fakult České republiky vyjádřili své znepokojení nad vládním návrhem státního rozpočtu. Tento apel ale dle informací podaných na tiskové konferenci zůstal bez odpovědi.

Bílá kniha je údajně nebezpečím pro vysoké školství

Ze setkání akademických senátů vzešlo tzv. Hradecké prohlášení, které je zakládajícím dokumentem Iniciativy pro vzdělanost. V něm níže podepsaní zástupci fakult odmítají způsob přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání jako nedemokratický a hrubě omezující pravomoci vysokoškolských orgánů. 

„Samotnou Bílou knihu terciárního vzdělávání považujeme za nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství, ohrožující jeho demokratický charakter a nezastupitelnou funkci pro společnost. V této podobě ji pokládáme za nepřijatelné východisko pro tvorbu nové zákonné úpravy,“ uvádí se v prohlášení.

Bílá kniha je dle prohlášení snadno zneužitelná, nerealizovatelná, krátkozraká, klamná a problematické shledávají také financování. Závěrem signatáři prohlášení vyzývají nejširší akademickou obec, studenty, vědecké pracovníky a další občany této země o podporu ve snaze zabránit neuváženým a kontraproduktivním změnám v českém vysokém školství.

Hradecké prohlášení je ke stažení i k podpisu zde.