Zapojené školy spolupracují na společném tématu na regionální nebo i evropské úrovni. V roce 2009 se tématem soutěže stalo heslo: "Zapojte se i vy! Mladí Evropané utvářejí svou budoucnost." 

Program sponzoruje rakouská nadace „Die Erste Osterreichische Sparkasse foundation“, koordinuje Interkulturní centrum ve Vídni a podporují ministerstva školství všech zúčastněných zemí: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Kosova, Makedonie/FYROM, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

Program se zaměřuje na žáky ve věku 12 až 17 let. Na realizaci projektů se mohou podílet žáci, učitelé a odborníci ze zúčastněných zemí. Komunikace v rámci projektu probíhá v angličtině. Vítězné společné projekty partnerských škol získají grant rakouské nadace. Organizátoři programu ACES poskytují i pomoc při vyhledání partnerské školy.

Podrobné informace o pravidlech účasti, příslušných kritériích a termínech pro podávání návrhů projektů a formuláře žádosti jsou zveřejněny na www.aces.or.at . Termín pro předložení návrhů projektů je v tomto roce 30. 4. 2009.