Program byl vyhlášen podle ustanovení § 171 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Finanční prostředky z uvedeného posílení rozpočtových zdrojů MŠMT jsou účelově určeny pouze pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení všech zřizovatelů.

Finanční prostředky obdrží právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení na evidenční přepočtený počet nepedagogických pracovníků při splnění podmínek uvedených v materiálu č.j. 230/2009-26, který naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) v sekci Rozvojové programy.

Mezi novinkami v této sekci stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR naleznete také vyhlášení pokračování rozvojového programu Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků na rok 2009.