V letošním ročníku shromáždil sekretariát České komise pro UNESCO, který se na projektu podílí, nakonec celkem třicet sedm přihlášek mladých badatelek z celé České republiky. Z nich bylo plných třicet šest shledáno platných. Celkem se za první tři roky zapojilo již přes 100 přihlášených.

Výše stipendií letos opět doznala navýšení, každá ze tří oceněných laureátek získala 200 000 korun. Využití stipendia je přitom libovolné. O faktu, že vybírání nebylo nijak jednoduché, svědčí slova Marco Fabiena, generálního ředitele společnosti L´Oréal Česká republika. „Vybrat tři nejlepší z 36 excelentních projektů je skutečně obtížné,“ vyjádřil ve svém projevu obdiv ke všem přijatým pracím v letošním ročníku, který se konal pod heslem „Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy“.

Předseda AV ČR Václav Pačes: Více žen na vedoucích pozicích!

V rámci slavnostního večera promluvili také přední představitelé české vědy. Projev předsedy Akademie věd ČR Václava Pačese se týkal zjištění, že počet žen na vedoucích pozicích neodpovídá reálnému poměru v populaci. Zároveň vyslovil přání klidnější politické scény, což by podle něj ovlivnilo více žen v této oblasti.

Předsedkyně odborné poroty a někdejší předsedkyně AV ČR Helena Illnerová ocenila všech 36 přihlášených vědeckých prací mladých badatelek, z nichž některé byly dle mínění porotců na opravdu špičkové světové úrovni.

„Zhodnotit práce znamená tři čtyři dni o Vánocích jen sedět a číst, ale je to velké potěšení. Kolikrát jsem i svému manželovi říkala, že si to musí poslechnout, že ta která část práce je velmi zajímavá,“ uvedla ve svém projevu usměvavá profesorka. Dále také vyjádřila uznání k velmi nízkému průměrnému věku účastnících se žen (31 let) a k úspěchům, kterých již vědkyně dosáhly.

Tři stipendia, ale celkem osm oceněných prací

Devítičlenná porota se v letošním roce rozhodla ocenit celkem osm prací. Pět uchazeček získalo Čestné ocenění poroty a poté autorky tří nejhodnotnějších prací obdržely stipendia.

Viktoriya Poterya získala stipendium s prací zabývající se fyzikální elektronikou a fyzikou plazmatu. „Je to jako sen, ale je to realita. A já moc děkuji za tuto realitu,“ uvedla dojatá žena ve svém projevu. Marta Štefánková popisovala matematickou teorii chaosu. V roce 2000 získala Cenu ministra školství ČR pro vynikající studenty. Je nejmladší docentkou na Slezské univerzitě v Opavě a laureátkou Ceny Učené společnosti České republiky z roku 2008. Alena Zíková kvůli slavnostnímu večeru přerušila studijní pobyt v USA. V práci se zabývala léčbou spavé nemoci.