Na Linku bezpečí volají nejčastěji děti a dospívající mládež ve věku mezi dvanácti a patnácti lety, výrazně častěji žádají o pomoc s problémy dívky. Během roku 2008 se na Linku bezpečí obrátily desetitisíce dětí, operátoři přijali celkem 258 843 telefonátů, což představuje průměrně 707 hovorů denně.

Z tohoto počtu bylo 109 826 případů řešených. Z počtu řešených hovorů bylo dále 13 % tematických, o konkrétních problémech. Nejčastěji byly řešeny rodinné vztahy, problémy s láskou a s partnerstvím. Dále také vrstevnické vztahy a osobnostní či zdravotní témata. Nárůst zaznamenala Linka bezpečí v hovorech, které se týkaly šikany, sexuálních témat, ale i sebevražedných tendencí a sebepoškozování. Naopak byl zaznamenán celkový meziroční pokles přijatých hovorů o 18 %.

Blížící se vysvědčení znamená nárůst hovorů

V následujících dnech je Linka bezpečí připravena na tradiční nárůst hovorů v souvislosti se školou a konkrétně s pololetním vysvědčením. Poslední den školního roku je v provozu také Rodičovská linka a Linka vzkaz domů. Témata týkající se školy každoročně rostou s blížícím se vysvědčením, během ledna a června tvoří asi 11 % z celkového počtu hovorů.

Reakce na nebezpečí internetu

Projekt Linka bezpečí chce reagovat také na negativní důsledky masivního užívání internetu. Přístup k internetu mají v převážné míře i děti a mladiství, a tak se otázka bezpečného internetu stává stále diskutovanějším problémem.

K ochraně dětí na internetu se snaží přispět dětská poradna Linky bezpečí – Internet Helpline, která je součástí celoevropského kombinovaného projektu SaferInternet. Sloganem se stalo sdělení: „Na internetu nikdy nevíš, kdo je na druhé straně." Zástupci sdružení věří, že tento krok pomůže ochránit zejména mladé děti před nebezpečím chatů a jiných on-line komunikačních prostředků.

Podrobné informace najdete na www.linkabezpeci.cz.