V letošním roce je v prvé řadě stanoven zcela nový způsob podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení. Dosud je posílaly základní školy, letos tomu bude jinak. Uchazeči budou totiž podávat přihlášky samostatně přímo řediteli příslušné střední školy, kterou mají zájem studovat.

Uchazeč přitom může podat do 1. kola přijímacího řízení tři přihlášky. Toto platí nejen pro přijímací řízení na střední školy, ale také na víceletá gymnázia.

Ačkoliv záměrem předkladatelů novely školského zákona, který podávání přihlášek na střední školy upravuje, měl za cíl zpřístupnit uchazečům širší spektrum středních škol, důsledek bude úplně opačný. Tři přihlášky neznamenají třikrát vyšší šanci žáka na přijetí. Dalo by se spíše říci, že šance žáka na přijetí na danou školu je třikrát menší.

Předkladatelé v současnosti platné zákonné úpravy předpokládali, že uchazeči možnosti tří přihlášek využijí. To se v praxi také většinou naplní.

Matematický model, který operuje s tím, že v praxi si uchazeči z dané lokality podávají přihlášky ve velké míře na shodné školy, však ukazuje, že asi jen 20 % uchazečů bude přijato na všechny tři školy, na které se budou hlásit. Dalších 22 % uchazečů bude přijato jen na jednu či na dvě školy. Zbývá tedy více než polovina uchazečů, kteří nebudou v prvním kole přijímacího řízení přijati nikam.

Až 40 000 nepřijatých, až 45 000 volných míst

Reálně hrozí, že po prvním kole zůstane ve čtyřletých oborech 40 000 neuspokojených uchazečů a 45 000 volných míst na školách. Na víceletých gymnáziích bude po prvním kole uspokojeno zhruba 4 000 uchazečů a zbude 16 000 uchazečů a 7 500 míst.

Zbývá dodat, že s jednou přihláškou by bylo po prvním kole uspokojených okolo 80% uchazečů a zbytek, při současném nadbytku míst, by byl přijat ke studiu v kole druhém, kdy, stejně jako loni, budou moci uchazeči podávat neomezený počet přihlášek. Letos však v důsledku tří přihlášek v prvním kole nastane změna i v kole druhém. Znepokojení rodiče opět podají větší množství přihlášek a situace z prvního kola se bude opakovat.

I když bude ve školách místo pro všechny uchazeče, ani po druhém kole nebudou zdaleka přijati všichni. Přijímací řízení se tak může protáhnout na velmi dlouhou dobu, čemuž by teoreticky jak rodiče, tak školy, mohly zabránit jedině tím, že si budou vzájemně sdělovat informace o stavu po prvním kole přijímacího řízení, aby mohli uchazeči zvážit svůj další postup.

Řešení situace nabízí informační systém Maják v bouři

V této situaci totiž nebude mnoho rodičů vědět, co vlastně dělat. Zda mají držet „vrabce v hrsti“ v podobě školy, o kterou jejich dítě nemá velký zájem, nebo se pokusit o přijetí na školu, kterou preferuje. Za běžných okolností totiž nebudou vědět, kolik je zbytečně zablokovaných míst.
 
Řešení situace nabízí informační systém Maják v bouři, díky kterému rodiče získají nejpřesnější informace o možnostech studia, o volných místech a hlavně o skutečných šancích na přijetí jejich dítěte.

Rodiče mohou zdarma zaregistrovat svoje dítě na www.majakvbouri.cz a získat tak řadu nepostradatelných informací o přijímacím řízení. Před podáním přihlášky získají přehled všech středních škol v jejich okolí. Jejich dítě se bude moci zdarma otestovat a získat tak odhad šance přijetí na vybrané školy. Systém za ně vyplní a vytiskne přihlášku. Po podání přihlášky se rodiče pomocí informačního systému dozví počet podaných přihlášek na zvolené školy.

Největší přínos bude mít systém Maják v bouři pro rodiče po vyhlášení výsledků prvního kola (kolem 28. dubna), kdy se dozví oficiální pořadí jejich dítěte a odhad uvolnění „zablokovaných“ míst těmi, kteří byli přijati na více škol. Současně rodiče dostanou doporučení k dalšímu postupu. Systém za ně vyplní odvolání a  průvodní dopis k zápisovému lístku.

V dalších kolech pak systém rodičům poskytne informace o volných místech na středních školách, zpřesněný odhad šancí na přijetí dle 1. kola a mnoho dalších služeb.

V zájmu škol i rodičů je zapojit se co nejdříve

Ideálním řešením situace vzniklé zavedením tří přihlášek by bylo tuto „výhodu“ zrušit. To se však již v tomto školním roce s velkou pravděpodobností nestane a tak nezbývá než využít alternativ, které se nabízejí.

Pro zdokonalení systému Maják v bouři je třeba, aby se do něj co nejdříve zapojilo maximum škol a rodičů. Z toho důvodu je celý systém pro rodiče naprosto zdarma.  Do informačního systému se mohou rodiče zaregistrovat i tehdy, pokud ještě neví, na které střední školy se bude jejich dítě hlásit.

Informační systém sice všechna rizika neodstraňuje, přináší ale velmi podstatná zlepšení a jistotu oproti zmatkům, jaké by panovaly, pokud by letošní přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia proběhlo samovolně. Ministerstvo školství totiž v tomto roce žádnou informační podporu pro školy a uchazeče nechystá.