Cena Ius et Societas je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Do soutěže se mohou zapojit vysokoškoláci, kteří sepíší esej na téma "Které soudní rozhodnutí za uplynulých 5 let by se mělo ocitnout v učebnici základů společenských věd pro střední školy a proč?".

Soutěž je určena posluchačům právnických fakult, ale i sociologům, filozofům, politologům, teologům, sociálním antropologům, historikům a studentům dalších oborů. Za nejlepší zaslané eseje může porota udělit ceny v souhrnné výši až 100 tisíc korun.

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu vedavyzkum@law.muni.cz a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení vědy a výzkumu, Veveří 70, 611 80 Brno do 31. května 2009. Podrobnější informace o soutěži jsou zveřejněny na www.iusetsocietas.cz.