Na panelové diskuzi před studenty z celé republiky vystoupili například Chairman Europe Microsoft Corporation Jan Mühlfeit, ředitel Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a člen nedávno vzniklé Národní ekonomické rady vlády Michal Mejstřík nebo ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto Radek Špicar.

Panelové diskuze jsou na PSS novinkou. „Panel věnovaný americkým prezidentským volbám vyvolal mezi studenty pozitivní odezvu, proto jsme se rozhodli jej zopakovat,“ říká hlavní koordinátor projektu Jan Pýcha. „Chceme alternativní formou vzdělávat nejen v oboru mezinárodních vztahů a diplomacie, ale také v dalších oblastech včetně ekonomie. Téma globální ekonomické krize se vzhledem k současnému dění přímo nabízí,“ dodává. Projekt si klade za cíl podněcovat zájem mladých lidí o aktuální dění, rozšiřovat jim vědomosti a zlepšit rétorické a argumentační schopnosti.

Podstatou Pražského studentského summitu, pořádaného předním českým think-tankem Asociací pro mezinárodní otázky, je simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací: OSN, NATO a Evropské unie.

Zatímco Modelů OSN a NATO se účastní středoškoláci již od podzimu loňského roku, účastníci Modelu EU vzešli až z prosincového výběrového řízení a jsou jimi pouze posluchači vysokých škol. Pro ně bude přípravné setkání teprve prvním v pořadí.

Více o aktivitách Pražského studentského summitu na www.studentsummit.cz .