Dosud se na středních školách vypisovalo přibližně 600 oborů, často s poměrně úzkou specializací. Cílem probíhajících změn ve školství je kromě jiného také poskytnout žákům vzdělání, které jim umožní širší uplatnění. Proto byly úzce zaměřené obory sloučeny do širších celků.

Pro tyto nové obory byly v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) vytvořeny rámcové vzdělávací programy zahrnující požadavky státu. Ty určují, jaké znalosti a dovednosti mají žáci v daném oboru získat. Požadavky musí školy dodržet při přípravě svých vlastních osnov, zároveň ale získaly větší volnost ve volbě pojetí, jakým je budou prezentovat před studenty. Doporučuje se brát v úvahu podmínky v regionu, schopnosti žáků, ale také požadavky zaměstnavatelů.

Dále je možné, aby kromě širokého základu nabízely školy i určitou specializaci. Učni se ale také mohou rozhodnout pro širší obor bez specializace. Z toho vyplývá, že se obsah vzdělání ve shodném oboru může u různých škol podstatně lišit.

Obory mění názvy, jiné se slučují

Jak budou změny v názvech a slučování oborů probíhat lze ukázat na následujících příkladech Obory Kuchař – číšník a 17 oborů Prodavač se specializací, které jsou zakončeny výučním listem, je sloučeno do jednoho oboru s názvem  Prodavač. V maturitních oborech se změny týkají oboru Dopravní prostředky, oborů Informační technologie, Elektrotechniky, více oborů bude sloučeno do celku Stavebnictví a podobný proces čeká obor Gastronomie.

Žáci ZŠ by neměli nechávat rozhodnutí na poslední chvíli

Současně se zaváděním nových vzdělávacích programů bude ve vyšších ročnících dále probíhat výuka podle dosavadních osnov. Proto bude výuka po několik dalších letech paralelní, a tudíž komplikovanější. Pro žáky základních škol to vše ale znamená jediné - nenechávat rozhodování až na poslední chvíli a případně se také poradit s učiteli či výchovními poradci.

Užitečné informace mohou získat přímo ze středních škol. „Širší záběr nově vytvořených oborů bude pro žáky výhodný, protože mohou najít uplatnění ve více oblastech,“ předpokládá Zoja Franklová z NÚOV. Převodník oborů staré a nové soustavy lze nalézt na mnoha internetových adresách, jednou z možností je www.infoabsolvent.cz.